Provocerende perspectieven op de toekomst

 

Probing is een design driven onderzoeksmethodiek voor het verkrijgen van inzicht in denkbeelden, intrinsieke drijvers en waarden van mensen. Een probe is de visualisatie van een mogelijke toekomstige situatie. Een goede probe is provocerend, invoelbaar, confronterend en bedoeld om spontane reacties en emoties op te roepen. De verkregen inzichten voeden het debat en bieden nieuwe perspectieven op ontwikkelingen in de samenleving die kunnen dienen als input voor innovatiestrategieën. Met het World Design Forum organiseert en faciliteert A better place probing programma’s in een multi-stakeholder setting waarbij steeds meerdere bedrijven betrokken zijn.