design driven innovation

Design is optimistisch

 

A better place is expert in design driven innovatie en transformatie. Ze begeleidt organisaties en bedrijven bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten en bij het vinden van antwoorden op organisatorische en sociale vraagstukken. A better place maakt daarbij gebruik van beproefde methodes als design thinking, transformation design en co-creatie.

 

Door mensen mee te nemen in een gezamenlijk creatief proces maak je ze eigenaar van de oplossing en kweek je draagvlak voor de in gang te zetten verandering.

 

Het stimuleren van een ontwerpende houding is de snelste weg naar duurzame en inclusieve toekomstscenario’s. Het designproces is iteratief en beweegt heen en weer tussen exploratie, idee-ontwikkeling, prototyping en toetsing van de oplossing. Het proces biedt op een gecontroleerde wijze ruimte voor experiment. A better place betrekt consequent alle ‘belanghebbenden’ bij het creatieve proces. Dit leidt tot actieve deelnemers die verantwoordelijkheid nemen voor de verandering waar zij gezamenlijk voor kiezen.

 

Werkwijze

 

Niemand is beter geëquipeerd voor het aandragen van oplossingen dan de direct betrokkenen zelf.

 

A better place ontwerpt, faciliteert en implementeert het proces dat moet leiden tot nieuwe strategieën, samenwerkingsverbanden of innovaties. Enerzijds zet A better place design driven innovation en transformation in binnen één organisatie om een nieuwe manier van samenwerken te ontwerpen en te implementeren of om nieuwe producten of diensten te ontwikkelen. Anderzijds brengt ze verschillende organisaties en/of individuen graag in verrassende combinaties samen, zodat onverwachte groeikansen ontstaan of oplossingen voor hardnekkige problemen binnen handbereik komen te liggen.

 

A better place is gespecialiseerd in het oplossen van vraagstukken op organisatorisch, sociaal en bedrijfseconomisch gebied. Nadat het vraagstuk is geanalyseerd, wordt een proces ingericht waarbij alle partijen die een rol kunnen spelen bij de aanpak van dat vraagstuk worden betrokken. Het proces neemt het eigenbelang van de participanten serieus, maar is er ook op uit om dit eigenbelang met de inzet van creatieve middelen te overstijgen. De levendige en constructieve uitwisseling van standpunten en perspectieven die daardoor ontstaat, leidt vrijwel altijd tot een evenwichtig, duurzaam en inclusief ontwerp met een stevige sociaaleconomische basis.

 

Producten

 

Visie en strategie workshop

Tijdens compacte sessies van 1 of 2 dagen met management en key-personen uit de organisatie wordt gewerkt om de visie en strategie aan te scherpen en om plannen te maken voor de toekomst. A better place fungeert als aanjager, smaakmaker en strateeg om de inzichten, ideeën en kansen die reeds in de organisatie aanwezig zijn, zichtbaar te maken. Hiermee ontstaat een vruchtbare basis om ambities te vertalen in plannen en concrete acties die gedragen worden door de gehele organisatie.

 

Coaching on the job

Als vervolg op initiërende workshops bieden we coaching on the job. Omdat wij altijd inzetten op het creëren van capaciteit in plaats van afhankelijkheid sturen we aan op implementatie van plannen en activiteiten door en in de organisatie. We ondersteunen dit proces door middel van coaching van medewerkers en management waarbij de organisatie zich het vermogen eigen maakt om om te gaan met, te anticiperen op, en te innoveren in een omgeving van voortdurende veranderingen.

 

Identiteitsontwikkeling

Een nieuwe gezamenlijke identiteit vormt het cement van een samenwerking (binnen één organisatie, of voor een combinatie van partijen) en dient als kompas bij het realiseren van doelstellingen. In nieuwe samenwerkingsverbanden, coalities of allianties is het de identiteit die opnieuw karakter geeft en de persoonlijkheid duidt van dit nieuwe verband. Een identiteit benoemt wat de meest wezenlijke kern is, wat de overtuiging en de missie is, welke waarden worden gedeeld en welke ambities gekoesterd. Het is juist deze nieuwe identiteit die op een zichtbare en voelbare manier uitdrukking geeft aan de verandering.

 

Participatory design in multi-stakeholder setting

Participatory design is een designproces dat partijen rondom een vraagstuk actief betrekt als participant bij het ontwerpen van oplossingen. Met name in de zogenaamde quadruple helix structuur, waarin bedrijfsleven, overheid, onderwijs en burgers samenwerken om in de cross-overs tussen private en publieke sectoren kansen te zien en uit te werken om sociaaleconomische waarde te creëren. A better place ontwerpt, faciliteert en implementeert het designproces. Dat kan afhankelijk van de situatie en doelstelling variëren in doorlooptijd van enkele dagen tot enkele maanden.

 

Shake it!

Shake-it!, ontwikkeld door Agnes Willenborg en Wina Smeenk, is een praktisch Design Thinking-spel voor managers, ondernemers, professionals, trainers, coaches of docenten die met hun team of organisatie snel tot innovatieve ideeën voor verandering willen komen.

Shake it! benadert strategische, organisatorische of sociale vraagstukken op een frisse manier en zet het denken en doen als een designer in om verrassende inzichten te genereren. Ongeacht de context waarin het te ‘shaken’ vraagstuk speelt, levert het spel breedgedragen ideeën, oplossingen en acties op. Denk aan nieuwe strategieën, manieren van samenwerken, veranderingsprocessen en/of innovaties. Bovenal brengt Shake-it! inspiratie, energie en plezier. Zie ook www.shakeit.nu

 

Over A Better Place

 

A better place is een netwerkorganisatie en werkt samen met ondernemers die hun passie voor creativiteit en oplossingsgericht denken delen. Deze organisatievorm maakt het mogelijk om maatwerk te leveren en om op zeer flexibele wijze projecten van uiteenlopende omvang te realiseren.

 

Netwerkpartners zijn:

- Nomads Creative Innovation Agency

- World Design Forum

- WiENS Ontwerperschap

- Mixed Flavours

- Heydays

- Studioninedots

- Contour ids

- Call for Action

- Powered by Social Innovation/Midpoint

 

 

A better place is opgericht door Agnes Willenborg. Agnes Willenborg heeft een achtergrond als designer en innovatiestrateeg. Zij is jarenlang managing director geweest in de creatieve industrie en werkte onder andere bij LBi Lost Boys, MediaCatalyst, THNK en Nomads. Bij dit laatste creatieve bureau was zij behalve hoofd innovatie ook strategisch partner voor nationale en internationale organisaties en bedrijven. Gevoed en geïnspireerd door zeer diverse ervaringen heeft zij zich de laatste jaren toegelegd op het ontwikkelen van methodes die gebruik maken van creativiteit en design thinking. Het unieke van deze methodes is dat ze meerdere partijen in staat stellen om samen oplossingen te ontwikkelen voor complexe vraagstukken. De ambitie om van iedere plek ‘a better place’ te maken staat daarbij altijd centraal.

 

Nieuwsgierig of behoefte aan meer informatie, neem dan vooral contact op met

 

A better place

Agnes Willenborg

+31 6 510 501 50

agnes@abetterplace.nl

 

Academie

 

Masterclass Transformation Design

A better place ontwikkelt met Wina Smeenk masterclasses in Transformation Design en organiseert deze oa in samenwerking met Powered by Social Innovation/Midpoint Tilburg. Tevens faciliteren we ‘in-house’ trainingen die op maat worden samengesteld, rekening houdend met de wensen en behoeften van de organisatie.

 

In de driedaagse masterclass Transformation Design, leer je te denken en te doen als een ontwerper bij verandertrajecten en (nieuwe) samenwerkingen!

 

Design (denken en doen) is een bewezen krachtig instrument in transitieprocessen.

“We moeten tot verandering komen, dat lukt niet altijd. Ook niet door bagage van verleden. En nieuwe vormen zijn nog niet bewezen. We hebben vrije denkers nodig” - medewerker van een goede doelen-organisatie.

 

“We leiden nu mensen op met de kennis uit het verleden en op de manier van het verleden, maar dat sluit helemaal niet aan bij de toekomstige maatschappij. Je moet bedenken hoe je gaat opleiden voor de toekomst!” - medewerker van een ziekenhuis

 

“Medewerkers willen graag (vooroplopen en innovatief zijn) en zijn eager, maar zijn ook gehandicapt, want ze hebben geen juiste tools.” - medewerker van een provincie

 

“Laat mensen via prototyping in plaats van via een studie de oplossingen zoeken en de verandering begrijpen.” - medewerker van een bank

 

Sta je voor concrete uitdagingen die vragen om anders denken en doen? Besef je dat dit alleen lukt als je anders gaat werken, samenwerkingen aangaat en alle betrokkenen deelgenoot maakt van en verantwoordelijkheid geeft in de verandering? Weet je echter niet hoe en waar te starten? Vind je het moeilijk om te bepalen welke mensen en organisaties je er bij zou moeten betrekken? Vraag je je af hoe je een goede samenwerking aan kunt gaan en welke afspraken je daartoe moet maken en wil je weten welke houding, kennis, processen & tools passend zijn om met elkaar de gewenste impact te creëren? Dan is deze driedaagse masterclass over de kracht van design (denken en doen) in transformatieprocessen geschikt voor jou!

 

Masterclass

De masterclass geeft een introductie in de kracht van design (denken en doen) bij transformatieprocessen en geeft jou als professional inspiratie, kennis en praktische tools om direct een gezamenlijk veranderingsproces op te starten en de dingen echt anders te doen: towards your better place!

 

Ofwel:

- Inspiratie voor innovatie en transformatie

- Inzicht in design actie (denken en doen)

- Mindset/houding

- Designkennis, designprocessen en designtools

- Een concreet startpunt voor een transformatieproject in je eigen werksituatie

- Netwerk en uitwisseling van en met gelijkgestemden

 

Referenties

"Deze cursus heeft mij inzicht gegeven in mijn eigen situatie en is direct toepasbaar."

"Deze cursus is zeer nuttig en leerzaam"

"De dynamiek in de cursus is heel goed."

 

Interesse?

Voor meer informatie over de masterclasses klik hier.

Of neem contact op met Agnes Willenborg, agnes@abetterplace.nl, 06 51050150 voor informatie over volgende masterclasses of om mogelijkheden te bespreken voor een in house-programma, een op maat samengestelde training voor de eigen organisatie.

academie

Cases & blogs

 

 

Masterclass Transformation Design maakt deelnemers aanjagers van verandering

Anders samenwerken, durven dromen, lef hebben en meer doen, waren belangrijke thema’s in de Masterclass Transformation Design afgelopen maart die A better place ontwikkelde...

 

Verder lezen >

 

 

Design schittert in dubbelrol bij duurzame innovatie

Design is optimistisch, schept betrokkenheid, kan omgaan met tegenstrijdige problemen en is gericht op het vinden van verrassende oplossingen.

 

Verder lezen >

 

 

Co-design transformeert een merk

In co-design-sessies, ontworpen en gefaciliteerd voor een internationaal merk, exploreren we concepten voor nieuwe producten en diensten,

 

Verder lezen >

 

 

Provocerende perspectieven op de toekomst

Probing is een design driven onderzoeksmethodiek voor het verkrijgen van inzichten in denkbeelden, intrinsieke drijvers

 

Verder lezen >

 

 

Een gedragen identiteit voor een stoere wijk

Gebiedsontwikkeling voor de Alliantie, in samenwerking met Mixed Flavours

Voor een nieuw te ontwikkelen gebied in Amsterdam-Noord

 

Verder lezen >

 

 

Een beweging voor groei-ondernemerschap in NL

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, in samenwerking met Nomads.

Nederland blijft achter in het aantal bedrijven

 

Verder lezen >

 

 

Concepten voor de circulaire hotspot

in opdracht van R-T-B en Delta Development Group

Hoe kunnen we een inspirerend concept en bezielende identiteit ontwikkelen

 

Verder lezen >

 

cases & blogs