Een gedragen identiteit voor een  stoere wijk

Gebiedsontwikkeling voor de Alliantie, in samenwerking met Mixed Flavours

 

Voor een nieuw te ontwikkelen gebied in Amsterdam-Noord heeft A better place samen met Mixed Flavours participatory design ingezet om met een aantal betrokken partijen  een breed gedragen en heldere identiteit te ontwikkelen. Op grond van deze identiteit hebben we een kompas ontwikkeld waarin het streven, de kernwaarden, het doel en de middelen zijn vastgelegd. Dit kompas geeft richting aan alle activiteiten die worden ontplooit in het kader van de verdere ontwikkeling van de wijk. De gezamenlijk ontwikkelde identiteit creëert mede-eigenaarschap en betrokkenheid van alle partijen. De visuele identiteit die we vervolgens hebben ontwikkeld spreekt die mensen aan die echt passen bij de wijk en deze nieuwe leefomgeving mede vorm kunnen geven.