Een beweging voor groei-ondernemerschap in NL

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, in samenwerking met Nomads

 

Nederland blijft achter in het aantal bedrijven dat doorgroeit. Om groei-ondernemerschap in Nederland een boost te geven is een transformatieproces gestart waarin met zo’n vijftig partijen rondom ondernemerschap is verkend wat groei-ondernemerschap in Nederland belemmert. Op basis van deze inzichten zijn initiatieven ontwikkeld om die belemmeringen te doorbreken. Resultaat was de oprichting van de stichting NLevator door de betrokken partijen. NLevator biedt coaching, netwerken, advisering tav internationalisering, financiering etc. voor en door ondernemers. www.nlevator.nl. En recentelijk is door NLevator samen met het Ministerie van Economische Zaken en de Kamer van Koophandel www.Nlgroeit.nl gelanceerd. Een platform met als doel het groeivermogen in het midden- en kleinbedrijf te vergroten.